10.03.2021

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty administracyjno-ekonomicznego ds. działalności badawczo-rozwojowej

Wymagania wobec kandydata (plik PDF 191KB)

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na składanych dokumentach aplikacyjnych.

 

Szanowna Kandydatko/Szanowny Kandydacie,

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię, że przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe na zasadach opisanych poniżej.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Narodowy Instytut Leków z siedzibą w Warszawie (00-725) przy ul. Chełmskiej 30/34, nr KRS: 0000140680, adres
 e-mail: sekretariat@nil.gov.pl, zwany dalej „NIL” lub „Instytut”.

 1. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw możesz kontaktować się drogą pocztową
 na adres: Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa lub mailowo: iod@nil.gov.pl.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie podane nam przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko/-a, a w przypadku gdy wyraziłaś/-łeś również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – w celu Twojego udziału w ewentualnych przyszłych procesach rekrutacyjnych na wybrane przez Ciebie lub podobne stanowisko.

Twoje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych
 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy).

Pozostałe dane osobowe, które przekazałeś nam w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (m. in.:  nr PESEL, wizerunek lub inne dodatkowe dane, jeśli zdecydowałeś się nam je przekazać), przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji. Dodatkowo, w przypadku, gdy wyraziłaś/-łeś również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania przez Ciebie aplikacji i wyrażenia zgody. Przy czym w przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Twojej zgody – przez czas prowadzenia wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji lub krócej, jeżeli przed jego zakończeniem cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.

 1. PRAWA KANDYDATA W STOSUNKU DO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekazałaś/-łeś nam w dokumentach aplikacyjnych, opiera się na Twojej zgodzie i ma charakter dobrowolny. W każdej chwili możesz ją wycofać na adres podany w pkt 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez NIL Twoich danych osobowych oraz ich kopię;
 • przenieść dostarczone przez Ciebie dane osobowe;
 • żądać sprostowania Twoich danych osobowych;
 • żądać usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem poczty na adres podany w pkt 2. Masz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

powrót do listy
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane