Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 – Zadanie 6. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (link otworzy się w nowej zakładce, plik PDF 1MB):

Weryfikacja badań laboratoryjnych dla celów nadzoru epidemiologicznego – Krajowe Ośrodki referencyjne KORLD i KOROUN (link otworzy się w nowej zakładce, plik PDF 1MB):

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu docelowego, zakupił izolator do badań jałowości  HPV.

 

Dofinansowanie:  411 988,50 zł

Całkowita wartość:  411 988,50 zł

 

Zakupiony izolator będzie wykorzystywany w Laboratorium Mikrobiologii Ogólnej i Badań Mikrobiologicznych Antybiotyków, Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii, Narodowego Instytutu Leków, do badań jałowości  produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił system chromatografii gazowej

 

Dofinansowanie:  340 650,42 zł

Całkowita wartość:  419 000,02 zł

 

Zakupiony system będzie wykorzystywany w Zakładzie Leków Syntetycznych Narodowego Instytutu Leków do badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił system do badania uwalniania.

 

Dofinansowanie: 460 000,00 zł

Całkowita wartość: 565 800,00 zł

 

Zakupiony system będzie wykorzystywany w Zakładzie Leków Syntetycznych Narodowego Instytutu Leków do badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił system do TLC z archiwizacją danych.

 

Dofinansowanie:  293 209,00 zł

Całkowita wartość: 360 647,07 zł

 

Zakupiony system będzie wykorzystywany w Zakładzie Biochemii i Biofarmaceutyków Narodowego Instytutu Leków do badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił agregat prądotwórczy

 

Dofinansowanie: 225 735,53 zł

Całkowita wartość: 244 142,70 zł

Zakupiony agregat wykorzystywany będzie do zapewnienia zasilania awaryjnego Narodowego Instytutu Leków.

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił 6 systemów chromatografii cieczowej.

 

Dofinansowanie:        1 645 048,58 zł

Całkowita wartość:     2 023 409,74 zł

Zakupiona aparatura będzie wykorzystywana w Zakładach NIL realizujących badania kontrolne związane z nadzorem rynku farmaceutycznego, w ramach Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił 4 systemy chromatografii cieczowej wysokociśnieniowe.

 

Dofinansowanie:         931 305,36 zł

Całkowita wartość:     1 145 505,59 zł

Zakupiona aparatura będzie wykorzystywana w Zakładach NIL realizujących badania kontrolne związane z nadzorem rynku farmaceutycznego, w ramach Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił system do zarządzania i kontroli teleinformatycznej (centralę telefoniczną).

 

Dofinansowanie:          142 872,73 zł

Całkowita wartość:      157 895,10 zł

Zakupione urządzenie będzie wykorzystywane przez Narodowy Instytut Leków we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił  Wysokorozdzielczy tandemowy spektrometr mas LC-HR-MS/MS.

 

Dofinansowanie:        1 929 965,94 zł

Całkowita wartość:     2 324 700,00 zł

Zakupiona aparatura naukowo-badawcza będzie wykorzystana w Zakładzie Leków Sfałszowanych i Wyrobów Medycznych NIL do realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przestępczości farmaceutycznej poprzez monitorowanie rynku i badania naukowe”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane