Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 – Zadanie 6. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (link otworzy się w nowej zakładce, plik PDF 1MB):

Weryfikacja badań laboratoryjnych dla celów nadzoru epidemiologicznego – Krajowe Ośrodki referencyjne KORLD i KOROUN (link otworzy się w nowej zakładce, plik PDF 1MB):

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu docelowego, zakupił izolator do badań jałowości  HPV.

 

Dofinansowanie:  411 988,50 zł

Całkowita wartość:  411 988,50 zł

 

Zakupiony izolator będzie wykorzystywany w Laboratorium Mikrobiologii Ogólnej i Badań Mikrobiologicznych Antybiotyków, Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii, Narodowego Instytutu Leków, do badań jałowości  produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił system chromatografii gazowej

 

Dofinansowanie:  340 650,42 zł

Całkowita wartość:  419 000,02 zł

 

Zakupiony system będzie wykorzystywany w Zakładzie Leków Syntetycznych Narodowego Instytutu Leków do badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił system do badania uwalniania.

 

Dofinansowanie: 460 000,00 zł

Całkowita wartość: 565 800,00 zł

 

Zakupiony system będzie wykorzystywany w Zakładzie Leków Syntetycznych Narodowego Instytutu Leków do badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił system do TLC z archiwizacją danych.

 

Dofinansowanie:  293 209,00 zł

Całkowita wartość: 360 647,07 zł

 

Zakupiony system będzie wykorzystywany w Zakładzie Biochemii i Biofarmaceutyków Narodowego Instytutu Leków do badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił agregat prądotwórczy

 

Dofinansowanie: 225 735,53 zł

Całkowita wartość: 244 142,70 zł

Zakupiony agregat wykorzystywany będzie do zapewnienia zasilania awaryjnego Narodowego Instytutu Leków.

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił 6 systemów chromatografii cieczowej.

 

Dofinansowanie:        1 645 048,58 zł

Całkowita wartość:     2 023 409,74 zł

Zakupiona aparatura będzie wykorzystywana w Zakładach NIL realizujących badania kontrolne związane z nadzorem rynku farmaceutycznego, w ramach Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił 4 systemy chromatografii cieczowej wysokociśnieniowe.

 

Dofinansowanie:         931 305,36 zł

Całkowita wartość:     1 145 505,59 zł

Zakupiona aparatura będzie wykorzystywana w Zakładach NIL realizujących badania kontrolne związane z nadzorem rynku farmaceutycznego, w ramach Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Leków dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zakupił system do zarządzania i kontroli teleinformatycznej (centralę telefoniczną).

 

Dofinansowanie:          142 872,73 zł

Całkowita wartość:      157 895,10 zł

Zakupione urządzenie będzie wykorzystywane przez Narodowy Instytut Leków we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane