Rada Naukowa Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
Kadencja 2021 – 2025

Przewodniczący: dr hab. n. chem. Maciej Mazur, prof. UW

Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. n. med. Anna Baraniak, prof. NIL

dr hab. n. farm. Katarzyna Michalska, prof. NIL

 

Członkowie Rady Naukowej:

I. dr hab. n. med. Paweł Balsam   Warszawski Uniwersytet Medyczny

II. dr hab. n. med. Anna Baraniak, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

III. dr hab. n. farm. Agata Błażewicz, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

IV. prof. dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny  Warszawski Uniwersytet Medyczny

V. prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała   Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

VI. dr hab. n. farm. Sylwia Flis, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

VII. prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski  Narodowy Instytut Leków

VIII. dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

IX. dr hab. n. farm. Beata Gruber-Bzura, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

X. dr hab. n. biol. Anna Grudniak   Uniwersytet Warszawski

XI. dr hab. n. med. Radosław Izdebski, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

XII. dr n. farm. Małgorzata Jarończyk   Narodowy Instytut Leków

XIII. dr n. farm. Małgorzata Jaworska   Narodowy Instytut Leków

XIV. prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz   Gdański Uniwersytet Medyczny

XV. prof. dr hab. n. farm. Anna Kiss   Warszawski Uniwersytet Medyczny

XVI. dr hab. n. farm. Joanna Kolmas   Warszawski Uniwersytet Medyczny

XVII. dr n. biol. Magdalena Komiażyk-Mikulska   Narodowy Instytut Leków

XVIII. dr hab. n. farm. Mirosława Koronkiewicz, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

XIX. dr n. med. Zbigniew Król   Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

XX. dr n. med. Alicja Kuch   Narodowy Instytut Leków

XXI. prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Marycz   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

XXII. dr hab. n. chem. Maciej Mazur, prof. UW   Uniwersytet Warszawski

XXIII. dr hab. n. farm. Katarzyna Michalska, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

XXIV. dr hab. n. farm. Kinga Ostrowska   Warszawski Uniwersytet Medyczny

XXV. dr hab. n. ekon. Jacek Pasieczny   Uniwersytet Warszawski

XXVI. dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski   Reprezentant ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

XXVII. mgr inż. chem. Magdalena Rosłon   Narodowy Instytut Leków

XXVIII. dr n. med. Marek Tombarkiewicz   Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

XXIX. dr hab. n. ekon. Mariusz Trojanowski, prof. UW   Uniwersytet Warszawski

XXX. prof. dr hab. n. farm. Stefan Tyski   Narodowy Instytut Leków

XXXI. dr hab. n. farm. Katarzyna Wiktorska, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

Biuletyn Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
tel.: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane