Rada Naukowa Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
Kadencja 2021 – 2025

Przewodniczący: dr hab. n. chem. Maciej Mazur, prof. UW

Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. n. med. Anna Baraniak, prof. NIL

dr hab. n. farm. Katarzyna Michalska, prof. NIL

 

Członkowie Rady Naukowej:

I. dr hab. n. med. Paweł Balsam   Warszawski Uniwersytet Medyczny

II. dr hab. n. med. Anna Baraniak, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

III. dr hab. n. farm. Agata Błażewicz, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

IV. prof. dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny  Warszawski Uniwersytet Medyczny

V. prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała   Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

VI. prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski  Narodowy Instytut Leków

VII. prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Grażyna Gromadzka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

VIII. dr hab. n. farm. Beata Gruber-Bzura, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

IX. dr hab. n. biol. Anna Grudniak   Uniwersytet Warszawski

X. dr hab. n. med. Radosław Izdebski, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

XI. dr n. farm. Małgorzata Jarończyk   Narodowy Instytut Leków

XII. dr n. farm. Małgorzata Jaworska   Narodowy Instytut Leków

XIII. prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz   Gdański Uniwersytet Medyczny

XIV. prof. dr hab. n. farm. Anna Kiss   Warszawski Uniwersytet Medyczny

XV. dr hab. n. farm. Joanna Kolmas   Warszawski Uniwersytet Medyczny

XVI. dr hab. n. farm. Mirosława Koronkiewicz, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

XVII dr n. med. Zbigniew Król   Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

XVIII. dr n. med. Alicja Kuch   Narodowy Instytut Leków

XIX. prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Marycz   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

XX. dr hab. n. chem. Maciej Mazur, prof. UW   Uniwersytet Warszawski

XXI. dr hab. n. farm. Katarzyna Michalska, prof. NIL   Narodowy Instytut Leków

XXII. dr hab. n. farm. Kinga Ostrowska   Warszawski Uniwersytet Medyczny

XXIII. dr hab. n. ekon. Jacek Pasieczny   Uniwersytet Warszawski

XXIV. dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski   Reprezentant ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

XXV. mgr inż. chem. Magdalena Rosłon   Narodowy Instytut Leków

XXVI. dr n. med. Marek Tombarkiewicz   Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

XXVII. dr hab. n. ekon. Mariusz Trojanowski, prof. UW   Uniwersytet Warszawski

XXVIII. prof. dr hab. n. farm. Stefan Tyski   Narodowy Instytut Leków

XXIX. prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Ewa Sadowy  Narodowy Instytut Leków

XXX. dr n. med. Dorota Żabicka  Narodowy Instytut Leków

 

Sekretarze RN NIL:

dr hab. n. farm. Mirosława Koronkiewicz, prof. NIL

dr n. farm. Małgorzata Jarończyk

Sekretariat RN NIL:

mgr Marzanna Śmiech

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane