GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE W NIL
Lp. Instytucja finansująca Tytuł projektu Kierownik w NIL Partner projektu Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Całkowita wartość projektu Kwota dla zadań realizowanych w NIL
1 Narodowe Centrum Nauki Zależne od mikrobionu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analagów kamptotecyny prof. dr hab. Lech Kozerski Narodowy Instytut Onkologii  – Państwowy Instytut Badawczy 2019-07-26 2024-07-25 1 985 598 PLN 648 000 PLN
3 Narodowe Centrum Nauki Biosensory drożdżowe do wykrywania patogenów i ich oporności na antybiotyki dr Alicja Kuch Norwegia;Szwecja 2020-04-08 2024-05-31 1 164 800 EUR 849 482 PLN
4 Narodowe Centrum Nauki Odpowiedź immunologiczna po infekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka Instytut Genetyki Roślin PAN;Muzeumi Instytut Zoologii PAN 2021-02-22 2025-02-21 1 738 200 PLN 274 800 PLN
5 Narodowe Centrum Nauki Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cyteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka Muzeumi Instytut Zoologii PAN;Instytut Genetyki Roślin PAN; 2020-09-10 2024-09-09 1 999 800 PLN 554 400 PLN
6 Narodowe Centrum Nauki Wpływ drogi przyjęcia nowych substancji psychoaktywnych na ich profil metaboliczny dr Magdalena Popławska 2021-07-20 2024-07-19 1 181 800 PLN 1 181 800 PLN
7 Narodowe Centrum Nauki Potencjał farmakologiczny jemioły pospolitej (Viscum album L.) w prewencji chorób ośrodkowego układu nerwowego mgr Anna Szurpnicka 2022-01-21 2025-01-20 209 840 PLN 209 840 PLN
8 Narodowe Centrum Nauki Poszukiwanie molekularnych celów dla przełamania oporności na doxorubicynę w trójnegatywnym raku piersi z zastosowaniem innowacyjnych nośników leków i terapii kombinowanej mgr Anna Pogorzelska 2022-01-10 2025-01-09 210 000 PLN 210 000 PLN
9 Unia Europejska Lead-to-Treat: Targeted Nano-formulations for Treatment of MRSA: A multicomponent for nano-formulated treatment of resistant microbial infections dr Joanna Empel Norwegia;Niemcy 2022-03-01 2026-02-26 2 665 565 EUR 344 250 EUR
10 Narodowe Centrum Nauki Kompleksowe podejście do projektowania proszków do farmaceutycznegodruku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego – opracowanie strategii dopasowaniaskładników w celu uzyskania pożądanych właściwości funkcjonalnych dr hab. Marta Łaszcz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowejw Krakowie 2023-03-16 2027-03-15 3 997 800 PLN 2 032 200 PLN
11 Narodowe Centrum Nauki Chiralne kompleksy renu i rodu o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwbakteryjnym: synteza, aktywność, właściwości fizykochemiczne prof. dr hab.Jan Dobrowolski Uniwersytet Przyrodniczyw Siedlcach;Instytut Chemiii Techniki Jądrowej 2023-09-01 2027-08-31 2 672 074 PLN 1 597 254 PLN
12 Unia Europejska Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infections 2  (EU-JAMRAI 2) dr Dorota Żabicka Konsorcjum międzynarodowe złożone ze 129 instytucji 2024-01-01 2027-12-31 49 999 998,80 EUR 681 682,23 EUR
13 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przeciwdziałanie przestępczości farmaceutycznej stanowiącej zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa dr hab. Agata Błażewicz 2024-03-28 2026-03-28 2 434 000 PLN 2 434 000 PLN

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane