GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE W NIL
Lp. Instytucja finansująca Tytuł projektu Kierownik w NIL (jednostka) Partner projektu (jeśli jest) Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Całkowita wartość projektu w zł
1 Narodowe Centrum Nauki Badania mechanizmu alkilowania oligomerów DNA z użyciem nowych inhibitorów Top I z rodziny kamptotecyny metodami fizykochemii organicznej i testami biologicznymi w aspekcie zastosowania w celowanej chemioterapii onkologicznej prof. dr hab. Lech Kozerski 2018-10-31 2022-10-30 1 066 484,00 zł
2 Narodowe Centrum Nauki Zależne od mikrobionu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analagów kamptotecyny prof. dr hab. Lech Kozerski Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy 2019-07-26 2022-07-25 1 985 598,00 zł
3 Narodowe Centrum Nauki Epidemiczne klony Enterobacteriales wytwarzające karbapebemazy typu VIM w Polsce, 2006-19 dr hab. Radosław Izdebski Norwegia 2020-02-27 2023-02-26 1 555 200,00 zł
4 Narodowe Centrum Nauki Jednoczesna identyfikacja i profilowanie antybiotykooporności bakterii w ciągu 1 godziny z wykorzystaniem celowanej spektrometrii mas prof. dr hab. Marek Gniadkowski Francja; Kanada; Tajlandia 2020-03-16 2023-09-15 1 353 914,00 zł
5 Narodowe Centrum Nauki Biosensory drożdżowe do wykrywania patogenów i ich oporności na antybiotyki dr Alicja Kuch Norwegia; Szwecja 2020-04-07 2023-04-07 849 482,00 zł
6  

 

Narodowe Centrum Nauki

Odpowiedź immunologiczna po infekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia

roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB

 

 

dr hab. Małgorzata

Kęsik-Brodacka

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk;

 

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

2021-04-26

 

 

 

2025-02-21

 

 

 

274 800,00 zł

7 Narodowe Centrum Nauki Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cyteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

2021-06-16 2024-09-09 1 999 800 zł
8 Narodowe Centrum Nauki Wpływ drogi przyjęcia nowych substancji psychoaktywnych na ich profil metaboliczny dr Magdalena Popławska 2021-07-20 2024-07-19 1 181 800 zł
9 Narodowe Centrum Nauki Synteza i właściwości biologiczne nowych bifunkcyjnych związków hybrydowych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych przeciwdziałających oporności wielolekowej dr Beata Naumczuk 2021-09-16 2022-09-16 44 000 zł
10 Narodowe Centrum Nauki Potencjał farmakologiczny jemioły pospolitej (Viscum album L.) w prewencji chorób ośrodkoweg układu nerwowego mgr Anna Szurpnicka 2022-01-21 2025-01-20 209 840 zł
11 Narodowe Centrum Nauki Poszukiwanie molekularnych celów dla przełamania oporności na doxorubicynę w trójnegatywnym raku piersi z zastosowaniem innowacyjnych nośników leków i terapii kombinowanej mgr Anna Pogorzelska 2022-01-10 2025-01-09 210 000 zł
12 Unia Europejska Lead-to-Treat: Targeted Nano- formulations for Treatment of MRSA: A multicomponent for nano- formulated treatment of resistant microbial infections dr Joanna Empel Norwegia; Niemcy 2022-03-01 2026-03-01 12 000 000 zł

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane