GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE W NIL
Lp. Instytucja finansująca Tytuł projektu Kierownik w NIL Partner projektu Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Całkowita wartość projektu Kwota dla zadań realizowanych w NIL
1 Narodowe Centrum Nauki Badania mechanizmu alkilowania oligomerów DNA z użyciem nowych inhibitorów Top I z rodziny kamptotecyny metodami fizykochemii organicznej i testami biologicznymi w aspekcie zastosowania w celowanej chemioterapii onkologicznej prof. dr hab. Lech Kozerski 2018-10-31 2023-09-29 1 066 484 PLN 1 066 484 PLN
2 Narodowe Centrum Nauki Zależne od mikrobionu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analagów kamptotecyny prof. dr hab. Lech Kozerski Narodowy Instytut Onkologii  – Państwowy Instytut Badawczy 2019-07-26 2023-07-25 1 985 598 PLN 648 000 PLN
3 Narodowe Centrum Nauki Epidemiczne klony Enterobacteriales wytwarzające karbapebemazy typu VIM w Polsce, 2006-19 dr hab.

Radosław Izdebski

2020-02-27 2023-12-26 1 555 200 PLN 1 555 200 PLN
4 Narodowe Centrum Nauki  

Jednoczesna identyfikacja i profilowanie antybiotykooporności bakterii w ciągu 1 godziny z wykorzystaniem celowanej spektrometrii mas

prof. dr hab. Marek Gniadkowski Francja;

Kanada;

Tajlandia

2020-03-16 2024-03-15 1 242 480 EUR 1 353 914 PLN
5 Narodowe Centrum Nauki Biosensory drożdżowe do wykrywania patogenów i ich oporności na antybiotyki dr Alicja Kuch Norwegia;

Szwecja

2020-04-08 2023-12-07 1 164 800 EUR 849 482 PLN
6 Narodowe Centrum Nauki Odpowiedź immunologiczna po infekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka Instytut Genetyki Roślin PAN;

 

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

2021-04-26 2025-02-21 1 738 200 PLN 274 800 PLN
7 Narodowe Centrum Nauki Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cyteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka Instytut Genetyki Roślin PAN;

 

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

2021-06-16 2024-09-09 1 999 800 PLN 554 400 PLN
8 Narodowe Centrum Nauki Wpływ drogi przyjęcia nowych substancji psychoaktywnych na ich profil metaboliczny dr Magdalena Popławska 2021-07-20 2024-07-19 1 181 800 PLN 1 181 800 PLN
9 Narodowe Centrum Nauki Potencjał farmakologiczny jemioły pospolitej (Viscum album L.) w prewencji chorób ośrodkowego układu nerwowego mgr Anna Szurpnicka 2022-01-21 2025-01-20 209 840 PLN 209 840 PLN
10 Narodowe Centrum Nauki Poszukiwanie molekularnych celów dla przełamania oporności na doxorubicynę w trójnegatywnym raku piersi z zastosowaniem innowacyjnych nośników leków i terapii kombinowanej mgr Anna Pogorzelska 2022-01-10 2025-01-09 210 000 PLN 210 000 PLN
11 Unia Europejska Lead-to-Treat: Targeted Nano-formulations for Treatment of MRSA: A multicomponent for nano-formulated treatment of resistant microbial infections dr Joanna Empel Norwegia;

Niemcy

2022-03-01 2026-02-26 2 665 565 EUR 344 250 EUR
12 Narodowe Centrum Nauki

 

Kompleksowe podejście do projektowania proszków do farmaceutycznego

druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego – opracowanie strategii dopasowania

składników w celu uzyskania pożądanych właściwości funkcjonalnych

dr hab. Marta Łaszcz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2023-03-16 2027-03-15 3 997 800 PLN 2 032 200 PLN

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane