Narodowy Instytut Leków – podmiot wskazany przez Ministra Zdrowia do przeprowadzania weryfikacji badań laboratoryjnych dla celów nadzoru epidemiologicznego.

Zadanie: weryfikacja wyników badań laboratoryjnych wybranych gatunków bakterii chorobotwórczych z najbardziej niebezpiecznymi mechanizmami oporności oraz odpowiedzialnych za pozaszpitalne zakażenia inwazyjne

 

W dniu 18 stycznia 2023 roku Narodowy Instytut Leków podpisał umowę z Ministrem Zdrowia na realizację zadania w zakresie weryfikacji wyników badań laboratoryjnych wybranych gatunków bakterii chorobotwórczych z najbardziej niebezpiecznymi mechanizmami oporności oraz odpowiedzialnych za pozaszpitalne zakażenia inwazyjne, polegającego na:

  • utrzymywaniu w gotowości ośrodków referencyjnych: Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD), Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN),
  • wykonywaniu weryfikacji wyników badań laboratoryjnych i wykonywaniu analiz dla celów epidemiologicznych w ramach działalności ośrodków referencyjnych KORLD i KOROUN.

 

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Zdrowia.

Całkowita wartość zadania: 3.825.274,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 3.825.274,00 zł

 

Pod auspicjami Narodowego Instytutu Leków prowadzone są następujące ośrodki referencyjne i programy zdrowotne Ministerstwa Zdrowia:

Krajowe Ośrodki Referencyjne

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane