Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Narodowy Instytut Leków, celem zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, od dnia 24.07.2019 r. wszelkie zlecenia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) realizuje poprzez spółkę InnoNIL.

Celem zlecenia badania prosimy o kontakt poprzez stronę www.innonil.org lub poprzez adres email: biuro@innonil.org.

Prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy naukowo-badawcze, opracowania naukowe
Oferujemy usługi w zakresie:

I. Kompleksowej oceny jakości i bezpieczeństwa

 • produktów leczniczych w tym także: produktów leczniczych roślinnych, substancji roślinnych, przetworów roślinnych (np. rozdrobnione substancje roślinne, wyciągi, olejki eteryczne),
  ziół do zaparzania, produktów leczniczych homeopatycznych,
 • wyrobów medycznych,
 • opakowań i pojemników do produktów farmaceutycznych oraz tworzyw do ich produkcji,
 • suplementów diety w tym także roślinnych,
 • żywności specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • żywności funkcjonalnej.

Badania wykonywane w ramach oceny jakości i bezpieczeństwa(plik PDF 292 KB)
Badania wyrobów medycznych i opakowań (plik PDF 109KB).

II. Specjalistycznych badań

III. Działań na rzecz zmniejszenia częstości występowania zakażeń poprzez zastosowanie wyników prowadzonych badań w celu identyfikacji, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych.
Opracowywanie i opiniowanie procedur i standardów (plik PDF 181KB)

IV. Szkoleń z zakresu:

 • stosowania testu LAL,
 • mikrobiologii farmaceutycznej,
 • cytotoksyczności i hodowli komórkowych.

Ponadto Narodowy Instytut Leków dysponuje 3 komorami klimatycznymi do testów trwałości wykonywanych zgodnie z wytycznymi ICH Q1A (1 komorą 4-półkową poj. 755 litrów i 2 komorami 3-półkowymi poj. 260 litrów).

 

Badania na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Narodowy Instytut Leków może zostać powołany jako biegły instytucjonalny
w trybie art. 193 § 2 KPK na okoliczność zbadania zabezpieczonego materiału dowodowego, tj.:

 • produktów leczniczych,
 • wyrobów medycznych,
 • suplementów diety,
 • nieznanych produktów, w szczególności w odniesieniu do produktów podejrzewanych o sfałszowanie, bądź nielegalnie wprowadzonych do obrotu oraz nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy.

Posiadamy zezwolenie na przetwarzanie, w celu prowadzenia badań w zakresie swojej działalności statutowej, środków odurzających grup I-N, II-N, III-N i IV-N oraz substancji psychotropowych grup I-P, II-P, III-P i IV-P, kontrolowanych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz licencję na przetwarzanie, w celu prowadzenia badań, prekursorów kategorii 1, udzielone przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Narodowy Instytut Leków jest jednym z podmiotów wyszczególnionych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań, umożliwiających ustalenie,
czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

 

Posiadamy pełną zdolność do wszechstronnej oceny i analizy składu chemicznego szerokiego spektrum próbek.
Ocena i analiza składu chemicznego próbek (plik PDF 201KB)

 

Badania cyto- i genotoksyczności

Wykonujemy biologiczną ocenę wyrobów medycznych według normy PN-EN ISO 10993 w warunkach in vitro.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane