Narodowy Instytut Leków prowadzi rozległą i różnorodną działalność na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.

Naszym podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności i zwierząt oraz rozwoju nauki, w tym:

 • badań z zakresu oceny produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpieczeństwa ich stosowania i skuteczności leczniczej, badań związanych z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych,
 • badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi,
 • a także różnorodnych działań na rzecz zwalczania zakażeń wywoływanych przez niebezpieczne drobnoustroje poprzez zastosowanie wyników prowadzonych badań w celu identyfikacji, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych.

Działalność Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny nauki jak:

 • farmacja,
 • farmakologia,
 • chemia,
 • biochemia,
 • biofizyka,
 • mikrobiologia,
 • biologia molekularna,
 • epidemiologia,
 • serologia,
 • wakcynologia.

Wiele projektów realizowanych w Narodowym Instytucie Leków ma charakter nowatorski nie tylko w skali kraju, ale także i Europy, między innymi w zakresie:

 • badania leków,
 • biologii komórki,
 • mikrobiologii molekularnej,
 • lekooporności drobnoustrojów,
 • skuteczności programów nadzoru nad zakażeniami, efektywności szczepień ochronnych oraz leków przeciwbakteryjnych, a także badania nad nowymi narkotykami syntetycznymi.

Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia oraz pozamedycznego, instytutów naukowych i wyższych uczelni.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane