KOROUN

Kontakt:

tel.: 22 841 12 33
fax: 22 841 00 65
koroun@nil.gov.pl

Koroun monitoruje pozaszpitalne bakteryjne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem, w szczególności tych wywoływanych przez:( N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae).
Badania prowadzone w KOROUN są źródłem informacji niezbędnych m. in. dla celów tworzenia polityki szczepień ochronnych i schematów (rekomendacji) chemioprofilaktyki oraz schematów terapeutycznych na potrzeby wielu organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych zajmujących się polityka zdrowotną (MZ, GIS, WHO, ECDC).
Ponadto prowadzimy szkolenia dla mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów oraz współpracujemy ze Światową Organizacją Zdrowia jej agendami oraz w ramach Unii Europejskiej z siecią laboratoriów zajmujących się podobną tematyką (np. ECDC, EU-IBIS, EMGM).
W ramach ośrodka prowadzimy również na bieżąco konsultacje na temat metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych.

KORLD

Kontakt:

tel.: 22 851 46 70
fax: 22 841 29 49
korld@nil.gov.pl

Do głównych zdań ośrodka należy opracowywanie aktualnych Rekomendacji doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki, monitorowanie rozprzestrzeniania się w środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym opornych szczepów gatunków bakterii, istotnych z punktu widzenia klinicznego i epidemiologicznego na obszarze Polski oraz identyfikacja nowych mechanizmów oporności przy użyciu metod fenotypowych i genotypowych.
Identyfikujemy oraz oznaczamy lekowrażliwości nadsyłanych do Ośrodka szczepów bakteryjnych pochodzących z groźnych zakażeń oraz sprawiających trudności diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów alarmowych takich jak m in.: (enterokoki oporne na wankomycynę (fenotyp VRE), gronkowce oporne na meticilinę (MRSA i MRCNS), pneumokoki oporne na penicylinę). Ponadto prowadzimy szkolenia mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów w zakresie metod oznaczania lekowrażliwości i klinicznej interpretacji wyników antybiogramów oraz analizy epidemiologicznej ognisk zakażeń.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane