KOROUN

Kontakt:

tel.: 22 841 12 33
fax: 22 841 00 65
koroun@nil.gov.pl

KOROUN monitoruje bakteryjne zakażenia inwazyjne, głównie przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy, nabyte poza szpitalem, w szczególności te wywoływane przez Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Badania prowadzone w KOROUN są źródłem informacji niezbędnych m. in. dla celów tworzenia polityki szczepień ochronnych i schematów (rekomendacji) terapeutycznych oraz chemioprofilaktycznych na potrzeby pacjentów, zdrowia publicznego oraz instytucji krajowych i zagranicznych (MZ, GIS, WHO, ECDC).

Ponadto, KOROUN prowadzi konsultacje i szkolenia dla mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów oraz współpracuje w ramach Unii Europejskiej z siecią laboratoriów zajmujących się podobną tematyką.

KORLD

Kontakt:

tel.: 22 851 46 70
fax: 22 841 29 49
korld@nil.gov.pl

KORLD monitoruje rozprzestrzenianie się w środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym opornych szczepów gatunków bakterii, istotnych z punktu widzenia klinicznego i epidemiologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów alarmowych oraz identyfikuje nowe mechanizmy oporności. KORLD bierze udział w programach monitorowania oporności na antybiotyki dla celów zdrowia publicznego oraz instytucji krajowych i zagranicznych (MZ, GIS, WHO, ECDC). Do głównych zadań KORLD należy również opracowywanie aktualnych rekomendacji doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.

Ponadto, KORLD prowadzi konsultacje i szkolenia mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów w zakresie metod oznaczania lekowrażliwości i klinicznej interpretacji wyników antybiogramów oraz analizy epidemiologicznej ognisk zakażeń.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane