Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych powstał w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności w branży farmaceutyczno-zielarskiej.

Działalność Klastra ma na celu poszukiwanie nowatorskich rozwiązań umożliwiających wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu skutecznych roślinnych produktów leczniczych najwyższej jakości, co podniesie innowacyjność i konkurencyjność nowego na polskim rynku powiązania kooperacyjnego.

Narodowy Instytut Leków jako Koordynator powiązania pozyskał dotację na zakup aparatury i urządzeń do prowadzenia badań na rzecz członków powiązania z działania 5.1

Główne cele i zadania Klastra:

 • Stworzenie możliwości korzystania z infrastruktury badawczej i najnowszych technologii produkcji
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji najlepszych praktyk produkcji roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety
 • Informowanie o źródłach pochodzenia i dystrybucji roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety
 • Opiniowanie na temat bieżących uregulowań prawnych
 • Tworzenie warunków dla transferu wiedzy i nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw, we współpracy ze środowiskiem naukowo – badawczym.
 • Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw uczestniczących w klastrze
 • Promowanie współpracy, wymiany i transferu wiedzy między sektorem nauki i przemysłu

Strona internetowa klastra http://klasterzdrowia.pl/ (link otworzy się w nowej karcie)

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane