Informujemy, że po okresie przerwy związanej z pandemią COVID-19, Instytut wznawia w II półroczu 2022 roku organizację seminariów naukowych NIL.

Seminaria NIL są otwarte dla ogółu słuchaczy i odbywają się we wtorki, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie,

w Sali konferencyjnej I na 3 piętrze (pok. 364).

Potwierdzenie uczestnictwa: biuro.bd@nil.gov.pl (Liczba uczestników jest ograniczona).

PLANOWANE SEMINARIA NIL W II PÓŁROCZU 2022 R.
Lp. Temat Prelegent, jednostka Data
1. Innowacyjne formy leków. dr n. chem.

Agnieszka Sobiecka, PM

04.10.2022
2. Poszukiwanie molekularnych celów dla przełamania oporności na doksorubicynę potrójnie ujemnego raka piersi z zastosowaniem innowacyjnych nośników leków i terapii kombinowanej. mgr biochemii

Anna Pogorzelska, BM

18.10.2022
3. Genomika wielolekoopornych szczepów Klebsiella pneumoniae klonu o wysokiej zjadliwości (ST23) w Polsce: filogeneza, czynniki wirulencji, mechanizmy oporności i ich molekularne uwarunkowania. mgr biologii

Marta Biedrzycka, ZM

25.10.2022
4. Sterylizacja w gabinetach stomatologicznych. dr n. wet.

Tomasz Zaręba, MA

08.11.2022
5. Oporność na antybiotyki w Polsce, w Europie i na świecie. dr n. med.

Dorota Żabicka, ZE

15.11.2022
6. Aktywność ziela jemioły pospolitej (Viscum album L.) jako inhibitora monoaminooksydazy. mgr chemii

Anna Szurpnicka, LN

22.11.2022
7. Ketoprofen-beta-cyklodekstryna – charakterystyka kompleksu inkluzyjnego metodami spektralnymi w ciele stałym i w roztworze. mgr farmacji

Katarzyna Betlejewska-Kielak, LS

29.11.2022
8. Zastosowanie hodowli 3D w badaniach przedklinicznych. dr n. biol.

Irena Bubko, BB

06.12.2022
9. Synteza i właściwości biologiczne nowych biofunkcyjnych związków hybrydowych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych przeciwdziałających oporności wielolekowej. dr n. chem.

Beata Naumczuk, LF

13.12.2022

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane