Seminaria NIL są otwarte dla ogółu słuchaczy i odbywają się we wtorki, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie,

w Sali konferencyjnej I na 3 piętrze (pok. 364).

Potwierdzenie uczestnictwa: biuro.bd@nil.gov.pl (Liczba uczestników jest ograniczona).

 

PLANOWANE SEMINARIA NIL W I PÓŁROCZU 2024 R.
Lp. Temat Prelegent
Data
1. Sztuczna inteligencja w medycynie. Małgorzata Jarończyk

Jarosław Walory

20.02.2024
2. Streptococcus pneumoniae – epidemiologia na podstawie danych KOROUN. Alicja Kuch 19.03.2024
3. Zaburzenia gospodarki wybranych witamin i antyoksydantów w grupie pacjentów przewlekle dializowanych. Paweł Rudnicki-Velasquez 26.03.2024
4. Odkrywanie świata opioidów. Mikołaj Chmielowiec 14.05.2024
5. Profilowanie wybranych mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki w ciągu
1 godziny z wykorzystaniem celowanej spektrometrii mas.
Anna Witkowska 04.06.2024
6. Enterokoki oporne na linezolid z zakażeń szpitalnych w Polsce. Ewa Wardal 11.06.2024
7. Zmiany w obszarze mikrobiologicznym w FP/Ph. Eur. i normach dezynfekcyjnych PN-EN. Stefan Tyski 18.06.2024
8. Badania in vitro aktywności inhibicyjnej ekstraktów roślinnych wobec monoaminooksydazy na przykładzie jemioły pospolitej (Viscum album L.). Anna Szurpnicka 25.06.2024

 

 

PLANOWANE SEMINARIA NIL W II PÓŁROCZU 2023 R.
Lp. Temat Prelegent
Data
1. Założenia i cele grantu NCN OPUS -23, pt.: Kompleksowe podejście do projektowania proszków do farmaceutycznego druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego — opracowanie strategii dopasowania składników w celu uzyskania pożądanych właściwości funkcjonalnych. Marta Łaszcz 10.10.2023
2. Zastosowanie sztucznej inteligencji w farmacji i medycynie. Małgorzata Jarończyk

Jarosław Walory

17.10.2023
3. Nitrozoaminy w produktach leczniczych. Cele i założenia doktoratów wdrożeniowych – czy warto? Anna Witkowska 24.10.2023
4. Certyfikacja wyrobów medycznych w świetle Rozporządzenia 2017/745. Dominika Kosińska 07.11.2023
5. Enterokoki: rosnące zagrożenie dla pacjentów szpitalnych. Ewa Sadowy 14.11.2023
6. Mikrobiologiczna ocena jakości wybranych preparatów probiotycznych oraz charakterystyka bakterii z rodzaju Lactobacillus wyizolowanych z probiotyków
i z materiału klinicznego.
Anna Zawistowska-Rojek 21.11.2023
7. Nosicielstwo jelitowe pałeczek Enterobacterales wytwarzających niebezpieczne mechanizmy lekooporności u uczestników polskich kontyngentów wojskowych. Elżbieta Literacka 28.11.2023
8. Badanie kinetyki degradacji i analiza strukturalna substancji pokrewnych ceftobiprolu metodą HPLC z detekcją UV i LC-MS/MS. Dariusz Boczar 05.12.2023
9. Badania in vitro aktywności inhibicyjnej ekstraktów roślinnych wobec monoaminooksydazy na przykładzie jemioły pospolitej (Viscum album L.). Anna Szurpnicka 12.12.2023

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane