Seminaria NIL są otwarte dla ogółu słuchaczy i odbywają się we wtorki, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie,

w Sali konferencyjnej I na 3 piętrze (pok. 364).

Potwierdzenie uczestnictwa: biuro.bd@nil.gov.pl (Liczba uczestników jest ograniczona).

 

PLANOWANE SEMINARIA NIL W I PÓŁROCZU 2023 R.
Lp. Temat Prelegent
Data
1. Badania rozwojowe nowych innowacyjnych pochodnych kamptotecyny, potencjalnych leków w chemioterapii onkologicznej. Lech Kozerski 10.01.2023
2. HPLC czy UHPLC – co wybrać? Przemysław Borucki

Dominik Duczmal

17.01.2023
3. „Marihuana medyczna” – jakość, skuteczność terapeutyczna, bezpieczeństwo stosowania, aspekty ekonomiczne. Aleksander Mazurek 25.01.2023
4. „Marihuana medyczna” – jakość, skuteczność terapeutyczna, bezpieczeństwo stosowania, aspekty ekonomiczne – cd. Aleksander Mazurek 31.01.2023
5. Mechanizmy rozprzestrzeniania się opornych na karbapenemy szczepów Pseudomonas aeruginosa MBL+ w polskich szpitalach Paweł Urbanowicz 07.02.2023
6. Staphylococcus epidermidis oporny na linezolid w Polsce, 2015-2020. Magdalena Tomczak 21.02.2023
7. Czy czynniki biologiczne: probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, postbiotyki, paraprobiotyki i psychobiotyki, mogą modyfikować nasze zdrowie? Anna Zawistowska-Rojek 28.02.2023
8. Charakterystyka materiałów klinicznych pobranych od pacjentów w ramach diagnostyki SARS-CoV-2. Karolina Węgrzyńska 14.03.2023
9. Czy wysokie dawki witaminy C chronią przed zakażeniem SARS-CoV2? Beata Gruber-Bzura 16.05.2023
10. Nitrozoaminy w produktach leczniczych. Anna Witkowska 23.05.2023
11. Ziołowe suplementy diety — przegląd nowości. Renata Jabłczyńska 30.05.2023

 

 

PLANOWANE SEMINARIA NIL W II PÓŁROCZU 2023 R.
Lp. Temat Prelegent
Data
1. Założenia i cele grantu NCN OPUS -23, pt.: Kompleksowe podejście do projektowania proszków do farmaceutycznego druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego — opracowanie strategii dopasowania składników w celu uzyskania pożądanych właściwości funkcjonalnych. Marta Łaszcz 10.10.2023
2. Zastosowanie sztucznej inteligencji w farmacji i medycynie. Małgorzata Jarończyk

Jarosław Walory

17.10.2023
3. Nitrozoaminy w produktach leczniczych. Cele i założenia doktoratów wdrożeniowych – czy warto? Anna Witkowska 24.10.2023
4. Certyfikacja wyrobów medycznych w świetle Rozporządzenia 2017/745. Dominika Kosińska 07.11.2023
5. Enterokoki: rosnące zagrożenie dla pacjentów szpitalnych. Ewa Sadowy 14.11.2023
6. Mikrobiologiczna ocena jakości wybranych preparatów probiotycznych oraz charakterystyka bakterii z rodzaju Lactobacillus wyizolowanych z probiotyków
i z materiału klinicznego.
Anna Zawistowska-Rojek 21.11.2023
7. Nosicielstwo jelitowe pałeczek Enterobacterales wytwarzających niebezpieczne mechanizmy lekooporności u uczestników polskich kontyngentów wojskowych. Elżbieta Literacka 28.11.2023
8. Badanie kinetyki degradacji i analiza strukturalna substancji pokrewnych ceftobiprolu metodą HPLC z detekcją UV i LC-MS/MS. Dariusz Boczar 05.12.2023
9. Badania in vitro aktywności inhibicyjnej ekstraktów roślinnych wobec monoaminooksydazy na przykładzie jemioły pospolitej (Viscum album L.). Anna Szurpnicka 12.12.2023

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane