Schemat organizacyjny Narodowego Instytutu Leków. Na czele Narodowego Instytutu leków stoją: Kolegium Instytutu, Rada Naukowa oraz Dyrektor Naczelny. Pod Dyrektorem znajduje się Biuro Dyrektora Naczelnego, pion organizacyjny, Zastępca Dyrektora do spraw badań kontrolnych, pion kontrolno-badawczy, Zastępca Dyrektora do spraw naukowych, pion nauokowo-badawczy, Zastępca Dyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych oraz pion administracyjno-ekonomiczny. W pionie organizacyjnym znajduje się główny księgowy, dział kadr, płac i organizacji, biuro prawne, pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania jakością, samodzielne stanowisko do spraw BHP, PPOŻ, OŚ i OC, pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych. Główny księgowy odpowiada za dział finansowy, pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania jakością odpowiada za dział zarządzania jakością. W pionie kontrolno-badawczym znajduje się biuro organizacji badań kontrolnych. Znajdują się także zakłady: leków syntetycznych, leków pochodzenia naturalnego i mikrobiologii , biochemii i biofarmaceutyków, mikrobiologii farmaceutycznej i diagnostyki laboratoryjnej, leków sfałszowanych i wyrobów medycznych podlegających pod Zastępcę dyrektora do spraw naukowych. W pionie naukowo-badawczym znajduje się biuro organizacji działalności naukowo-badawczej z biblioteką oraz zakłady: epidemiologii i mikrobiologii klinicznej, mikrobiologii molekularnej, biotechnologii leków i bioinformatyki, farmakologii, metod spektrometrycznych. W pionie administracyjno-ekonomicznym znajduje się kancelaria główna, działy: techniczny, zamówień publicznych i zaopatrzenia, informatyczny i archiwum.

Strona z opisem poszczególnych zakładów w instytucie (nastąpi przekierowanie).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane