Badania na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Kontakt:

tel.: 22 851 43 72
sekretariatlf@nil.gov.pl

Narodowy Instytut Leków może zostać powołany jako biegły instytucjonalny w trybie art. 193 § 2 KPK na okoliczność zbadania zabezpieczonego materiału dowodowego, tj.:

  • produktów leczniczych,
  • wyrobów medycznych,
  • suplementów diety,
  • nieznanych produktów, w szczególności w odniesieniu do produktów podejrzewanych o sfałszowanie, bądź nielegalnie wprowadzonych do obrotu
  • oraz nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy.

Posiadamy zezwolenie na przetwarzanie, w celu prowadzenia badań w zakresie swojej działalności statutowej, środków odurzających grup I-N, II-N, III-N i IV-N oraz substancji psychotropowych grup I-P, II-P, III-P i IV-P, kontrolowanych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych z dnia 17 sierpnia 2018 r. (ze zm.) oraz licencję na przetwarzanie, w celu prowadzenia badań, prekursorów kategorii 1, udzielone przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Narodowy Instytut Leków jest jednym z podmiotów wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań, umożliwiających ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane