W Narodowym Instytucie Leków Rada Naukowa NIL przeprowadza przewód doktorski i nadaje stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Regulaminie przeprowadzania przewodów doktorskich w NIL Regulamin (plik PDF 2,46MB)

Przewód doktorski wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora zgodnie z § 2 w/w regulaminu. Dodatkowo kandydat składa kwestionariusz osobowy na formularzu według wzoru formularz (plik DOC 70,5KB)

Koordynatorem przewodów doktorskich jest dr hab. Katarzyna Wiktorska, prof. NIL (e-mail: k.wiktorska@nil.gov.pl)

Obsługę administracyjną przewodów doktorskich prowadzi Biuro Organizacji Działalności Naukowo – Badawczej z Biblioteką NIL (e-mail: biuro.bd@nil.gov.pl, tel.: 22 841 21 21 wew. 467)

 

Przewody doktorskie otwarte w Narodowym Instytucie Leków do 30 kwietnia 2019 r.:

Postępowanie o nadanie stopnia:
1. mgr inż. Adam Zmysłowski:
a. Recenzja 1 (link otworzy się w nowej zakładce, plik PDF 3MB):
b. Recenzja 2 (link otworzy się w nowej zakładce, plik PDF 3MB):

2. mgr inż. Magdalena Rosłon

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
tel.: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane