W Narodowym Instytucie Leków Rada Naukowa NIL przeprowadza przewód doktorski i nadaje stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Regulaminie przeprowadzania przewodów doktorskich w NIL Regulamin (plik PDF 2,46MB)

Przewód doktorski wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora zgodnie z § 2 w/w regulaminu. Dodatkowo kandydat składa kwestionariusz osobowy na formularzu według wzoru formularz (plik DOC 70,5KB)

Koordynatorem przewodów doktorskich jest dr hab. Katarzyna Wiktorska, prof. NIL (e-mail: k.wiktorska@nil.gov.pl)

Obsługę administracyjną przewodów doktorskich prowadzi Biuro Organizacji Działalności Naukowo – Badawczej z Biblioteką NIL (e-mail: biuro.bd@nil.gov.pl, tel.: 22 841 21 21 wew. 467)

 

Przewody doktorskie otwarte w Narodowym Instytucie Leków do 30 kwietnia 2019 r.:

Postępowanie o nadanie stopnia:
I. mgr inż. Adam Zmysłowski:

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 13.00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
mgr Adama Zmysłowskiego
na temat:
„Synteza eterów 3β,3’β-disterylowych i ich utlenionych form – potencjalnych nowych czynników promiażdżycogennych oraz poszukiwanie tych związków w próbkach po wysokotemperaturowej obróbce termicznej”
Promotor:
Prof. dr hab. Arkadiusz Szterk, Centrum Medycyny Translacyjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Recenzenci:
1. Dr hab. Dorota Derewiaka, prof. uczelni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Oceny Żywności Zakład Oceny Jakości Żywności,
2. Dr hab. Marta Zielińska, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Zakład Biochemii,

Rozprawa odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (system Zoom), rejestracją przebiegu oraz zapewnieniem tajności głosowań. Zastosowane narzędzia informatyczne umożliwiają każdej zainteresowanej osobie nie tylko bierny udział w przebiegu obrony (transmisja obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym), ale także stwarzają możliwość bezpośredniej komunikacji (video, audio lub tekstowej, np. możliwość zadawania pytań w formie prowadzonego czatu).
Dostęp do publicznej obrony za pomocą linku:
zoom – 89207642962 (link otworzy się w nowej zakładce)

Meeting ID: 892 0764 2962
Passcode: 114901

Rozprawa doktorska, znajduje się w Bibliotece Narodowego Instytutu Leków. Recenzje ww. rozprawy zamieszczone są poniżej:

a. Recenzja 1 (link otworzy się w nowej zakładce, plik PDF 3MB):
b. Recenzja 2 (link otworzy się w nowej zakładce, plik PDF 3MB):

 

II. mgr inż. Magdalena Rosłon

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane