W Narodowym Instytucie Leków nadawane są stopnie doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:

  • nauki medyczne,
  • nauki farmaceutyczne

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zgodnie z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania przewodów doktorskich w NIL, w którym zawarte są szczegółowe informacje o trybie postępowania, oraz obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności:

– Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498 ze zm.),

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji i jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji    międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2152 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 676).

oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem  przeprowadzania przewodów doktorskich w NIL, w którym zawarte są szczegółowe informacje o trybie postępowania.

 

Obsługę przewodów doktorskich prowadzi Biuro Organizacji Działalności Naukowo – Badawczej z Biblioteką NIL

 

Do pobrania:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Klauzula RODO

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane