Podrobiony lek to śmiertelna amunicja

Podrobiony lek to śmiertelna amunicja

Zapoznaj się z informacjami o fałszywych produktach leczniczych!

Czytaj więcej
Europejski dzień wiedzy o antybiotykach

Europejski dzień wiedzy o antybiotykach

Czytaj więcej
Kursy podyplomowe

Kursy podyplomowe

z dziedziny epidemiologii dla lekarzy i pielęgniarek

Czytaj więcej
Korupcja szkodzi zdrowiu

Korupcja szkodzi zdrowiu

Kampania realizowana w ramach “Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji 2015-2019”

Czytaj więcej

Zlecanie badań

Zlecanie badań

NIL specjalizuje się między innymi w badaniu leków sfałszowanych, suplementów diety i nowych narkotyków syntetycznych.
<<Czytaj więcej>>

Seminaria naukowe

Seminaria naukowe

W ramach popularyzacji wiedzy naukowej NIL organizuje cykliczne seminaria, podczas których pracownicy oraz zaproszeni goście prezentują swój dorobek naukowy.
<<Czytaj więcej>>

 

 

Doktorat w NIL

Doktorat w NIL

Narodowy Instytut Leków uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego szczegóły...
<<Czytaj więcej>>

Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Narodowy Instytut Leków prowadzi szereg szkoleń specjalistycznych, podyplomowych oraz kursy i wykłady
<<Czytaj więcej>>

Aktualności

Informacja o dniu wolnym 24.12.2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 29/2018 z dnia 31.10.2018r.  Dyrektora Narodowego Instytutu Leków ,dzień  24.12.2018r. w  Narodowym Instytucie […]

Wielokierunkowa strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się pałeczek z rodziny Enterobakteriaceae wytwarzających kabapenemazy w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy

Podstawowe metody profilaktyki i kontroli zakażeń w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się CPE w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) – obowiązują […]

Najnowszy raport nt. występowania Klebsiella pneumoniae New Dehli

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Raportem Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów nt. występowania Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) wytwarzających karbapenemazy […]

Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile: epidemiologia, diagnostyka, terapia, profilaktyka

Przedstawiamy Państwu  aktualne rekomendacje dotyczące zagadnień związanych z postępowaniem z pacjentem z zakażeniem C. difficile  oraz  kontrolą tych zakażeń w […]

Karbapenemazy – największe aktualne zagrożenie zdrowia publicznego w Polsce

Warsztaty są adresowane do lekarzy i członków ZKZS jednostek leczniczych województwa śląskiego: pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy przewodniczących zespołów i mikrobiologów. Dokument […]

Uwaga, ważna informacja dotycząca Warsztatów „Szkoły Mikrobiologii Klinicznej”

Narodowy Instytut Leków wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Uniwersytetem Jagiellońskim Laureatami konkursu OPUS 15

Narodowy Instytut Leków jako lider konsorcjum naukowego utworzonego wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Wydziałem Biochemii, Biofizyki i […]

Narodowy Instytut Leków wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim laureatami konkursu OPUS 15

Narodowy Instytut Leków jako lider konsorcjum naukowego utworzonego wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zostali jednym z laureatów konkursu OPUS 15 w […]

Kontakt

Narodowy Instytut Leków

Dowiedz się więcej