Sfałszowane leki zabijają

Sfałszowane leki zabijają

Co to są fałszowane produkty lecznicze?

Czytaj więcej
Kursy podyplomowe

Kursy podyplomowe

z dziedziny epidemiologii dla lekarzy i pielęgniarek

Czytaj więcej
Korupcja szkodzi zdrowiu

Korupcja szkodzi zdrowiu

Kampania realizowana w ramach “Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji 2015-2019”

Czytaj więcej
Zlecanie badań

Zlecanie badań

NIL specjalizuje się między innymi w badaniu leków sfałszowanych, suplementów diety i nowych narkotyków syntetycznych.
<<Czytaj więcej>>

Seminaria naukowe

Seminaria naukowe

W ramach popularyzacji wiedzy naukowej NIL organizuje cykliczne seminaria, podczas których pracownicy oraz zaproszeni goście prezentują swój dorobek naukowy.
<<Czytaj więcej>>

 

 

Doktorat w NIL

Doktorat w NIL

Narodowy Instytut Leków uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego szczegóły...
<<Czytaj więcej>>

Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Narodowy Instytut Leków prowadzi szereg szkoleń specjalistycznych, podyplomowych oraz kursy i wykłady
<<Czytaj więcej>>

Aktualności

Seminarium Naukowe w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w środę, dnia 18 kwietnia br. o godz. 10:00, odbędzie się seminarium naukowe pt: „Nanocząstki węglowe – […]

Seminarium naukowe w dniu 22 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w czwartek, dnia 22 marca br. o godz. 10:00, odbędzie się seminarium naukowe pt: Suplementacja „megadawkami” witamin […]

Seminarium Naukowe w dniu 13 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 13 marca 2018 r. odbędzie seminarium naukowe pt: „Targeting different stages of cholera disease cycle […]

Kursy zorganizowane przez NIL w roku 2017

W roku 2017 w Narodowym Instytucie Leków w oparciu zapisy art. 2 pkt 3 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2016.371 z […]

Stypendium MNiSW dla młodego naukowca NIL

Informujemy, iż jeden z młodych pracowników naukowych NIL uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym […]

Oświadczenie

Sprostowanie

9-10 października – Konferencja GIF „Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych – edycja 2017”

W dniach 9-10 października w Hotelu Gromada w Warszawie odbyła się Konferencja Informacyjna organizowana przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Narodowy Instytut […]

Kontakt

Narodowy Instytut Leków

Dowiedz się więcej