white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


 
1266835 26857600  schemat-org nowy                                                                                                                             

mapa

Zlecanie badań
Nowy schemat Organizacyjny Kontakt
Aby dowiedzieć się więcej na temat wyposażenia poszczególnych Zakładów Instytutu skorzystaj z menu Badania  Mapa jednostek administracyjnych Narodowego Instytutu Leków

Telefony kontaktowe
Adres Instytutu
Mapka dojazdu


Informujemy, że od dn.18.01.2017r. funkcję Kierownika Narodowego Instytutu Leków pełni dr hab. Wojciech Ozimiński, prof NIL.

Narodowy Instytut Leków jest państwową jednostką organizacyjną prowadzącą kontrolę leków i wyrobów medycznych oraz dokonującą merytorycznej oceny dokumentacji produktów leczniczych w procesie rejestracji leków w Polsce; jednocześnie NIL jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Narodowy Instytut Leków pełni rolę Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Official Medicines Control Laboratory).

[akredytacja]

W Instytucie, istniejącym od 1951 roku, prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe które pozwalają skutecznie identyfikować i zwalczać zagrożenia dla zdrowia publicznego, dostarczamy danych naukowych pozwalających na podejmowanie praktycznych działań w całym systemie opieki zdrowotnej. 

Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia, innych instytutów naukowych, wyższych uczelni i innych podmiotów. [więcej o Instytucie]

Personel Instytutu składa się z grona wyspecjalizowanych analityków i wybitnych naukowców wnoszących istotny wkład w świat nauki wzmacniany młodą kadrą obiecujących doktorantów i magistrantów zatrudnionych w wyspecjalizowanych Zakładach. [zobacz jednostki organizacyjne]

Narodowy Instytut Leków specjalizuje się między innymi w badaniu leków sfałszowanych, suplementów diety i nowych narkotyków syntetycznych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badawczą.