white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

podziekowanie1

Listy Gratulacyjne:

Minister Zdrowia P. Konstanty Radziwiłł
Prezes URPLiPB P.Grzegorz Cessak
Główny Inspektor Sanitarny P. Marek Posobkiewicz
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Marszałek Senatu RP
ICHTJ P.Andrzej G. Chmielewski
Instytut Farmaceutyczny P.Łukasz Kaczmarek
RGIB P. Leszek Rafalski
Uniwersytet w Siedlcach P.Robert Kawęcki
UW P. Andrzej Kudelski
WIHiE P.Robert Zdanowski
WUM P. Krzysztof Zieniewicz
WUM P. Piotr Wroczyński
Biowet Puławy P.Mirosław Grzęda

Galeria zdjęć z uroczystości:

OTI_6518     OTI_6524_cr     OTI_6526_cr     OTI_6528_cr     OTI_6531_cr     OTI_6532_cr     OTI_6536_cr     OTI_6547_cr     OTI_6551_cr     OTI_6559_cr     OTI_6563_cr     OTI_6573_cr     OTI_6576_cr     OTI_6578_cr     OTI_6584_cr     OTI_6598_cr     OTI_6609     OTI_6618_cr     OTI_6694_cr     OTI_6712_cr     OTI_6719_cr     OTI_6746_cr     OTI_6768_cr     OTI_6771_cr     OTI_6781_cr     OTI_6790_cr     OTI_6801_cr     OTI_6809_cr     OTI_6817_cr     OTI_6819     OTI_6846_cr     OTI_6851_cr     OTI_6858_cr     OTI_6864_cr     OTI_6866_cr     OTI_6927_cr     OTI_6951_cr     OTI_6967_cr     OTI_6977_cr     OTI_6981_cr     OTI_6983_cr     OTI_7002_cr     OTI_7008     OTI_7011_cr     OTI_7013     OTI_7017_cr     OTI_7020_cr     OTI_7026_cr     OTI_7039_cr
 
1266835 26857600  schemat-org nowy                                                                                                                             

mapa

Zlecanie badań
Nowy schemat Organizacyjny Kontakt
Aby dowiedzieć się więcej na temat wyposażenia poszczególnych Zakładów Instytutu skorzystaj z menu Badania  Mapa jednostek administracyjnych Narodowego Instytutu Leków

Telefony kontaktowe
Adres Instytutu
Mapka dojazdu

Narodowy Instytut Leków jest państwową jednostką organizacyjną prowadzącą kontrolę leków i wyrobów medycznych oraz dokonującą merytorycznej oceny dokumentacji produktów leczniczych w procesie rejestracji leków w Polsce; jednocześnie NIL jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Narodowy Instytut Leków pełni rolę Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Official Medicines Control Laboratory).

[akredytacja]

W Instytucie, istniejącym od 1951 roku, prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe które pozwalają skutecznie identyfikować i zwalczać zagrożenia dla zdrowia publicznego, dostarczamy danych naukowych pozwalających na podejmowanie praktycznych działań w całym systemie opieki zdrowotnej. 

Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia, innych instytutów naukowych, wyższych uczelni i innych podmiotów. [więcej o Instytucie]

Personel Instytutu składa się z grona wyspecjalizowanych analityków i wybitnych naukowców wnoszących istotny wkład w świat nauki wzmacniany młodą kadrą obiecujących doktorantów i magistrantów zatrudnionych w wyspecjalizowanych Zakładach. [zobacz jednostki organizacyjne]

Narodowy Instytut Leków specjalizuje się między innymi w badaniu leków sfałszowanych, suplementów diety i nowych narkotyków syntetycznych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badawczą.