Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dyrekcja i Rada Naukowa Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
zawiadamiają, że w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 13.00
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk farmaceutycznych
mgr Magdaleny Beaty Skarżyńskiej

Szczegóły