Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile: epidemiologia, diagnostyka, terapia, profilaktyka

Przedstawiamy Państwu  aktualne rekomendacje dotyczące zagadnień związanych z postępowaniem z pacjentem z zakażeniem C. difficile  oraz  kontrolą tych zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej.
Kierowane są one do lekarzy różnych specjalności, mikrobiologów, a także pielęgniarek, zwłaszcza pielęgniarek epidemiologicznych i innych specjalistów zajmujących się epidemiologią szpitalną.
Dokument do pobrania