Wielokierunkowa strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się pałeczek z rodziny Enterobakteriaceae wytwarzających kabapenemazy w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy

Podstawowe metody profilaktyki i kontroli zakażeń w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się CPE w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) – obowiązują wszystkie ZOZ-y bez względu na to czy CPE występuje czy nie w danym ZOZ.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszym dokumentem.

Dokument do pobrania