11-12 maja 2018 r.- Szkolenie dla przedstawicieli szpitali na temat Rekomendacji ECDC

Zapraszamy przedstawicieli szpitali na szkolenie na temat Rekomendacji ECDC dotyczącej badania punktowego występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków w europejskich szpitalach pracujących w trybie ostrodyżurowym.
Szkolenie odbywa się w dniach: 11-12 maja 2018 r.
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa
Udział w spotkaniu jest bezpłatny