Szkoła Ekspercka

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów naukowych w ramach powołanej
przez Dyrektora Narodowego Instytutu Leków Szkoły Eksperckiej.
Podczas spotkań przedstawimy Państwu aktualne trendy w nauce o leku, podzielimy się naszym doświadczeniem oraz zapoznamy z wybranymi aspektami dotyczącymi farmakoterapii.

Szczegóły