Seminarium Naukowe w dniu 8 maja 2018 r.

Uprzejmie informujmy, że we wtorek 8 maja br. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej na III piętrze
(pok. 364), odbędzie się seminarium pt:

Czynniki zjadliwości i determinanty oporności na antybiotyki ludzkich i zwierzęcych izolatów Streptococcus suis

którego autorem będzie:

mgr Agnieszka Bojarska z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej NIL.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy