Protokół postępowania z pacjentem, u którego stwierdzono bakteriemię o etiologii Staphylococcus aureus

Prosimy o zapoznanie się z najnowszym wydawnictwem sfinansowanym ze środków będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020″

Dokument do pobrania