Seminaria naukowe

W ramach upowszechniania wyników badań naukowych w Narodowym Instytucie Leków
organizowane są cykliczne seminaria naukowe, podczas których pracownicy oraz zaproszeni goście
z innych instytutów badawczych, ośrodków akademickich, towarzystw naukowych oraz przemysłu
prezentują swoje dokonania naukowe, a także dzielą się wiedzą i doświadczeniem związanym
z szeroko pojętą nauka o leku oraz działalnością na rzecz ochrony zdrowia.

Działalność Instytutu ma charakter  interdyscyplinarny i obejmuje  takie dziedziny nauki jak farmacja, farmakologia, chemia, toksykologia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, biologia molekularna, epidemiologia, immunologia, a także inne dyscypliny nauk medycznych i nauk przyrodniczych.

Specjalistów z tych dziedzin zainteresowanych zaprezentowaniem swoich doświadczeń
serdecznie zapraszamy.

Kontakt:  biuro.bd@nil.gov.pl

Seminaria odbywają się w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie
w Sali Konferencyjnej na III p. (sala 364).
Czas trwania prezentacji – ok. 45 min. – do 1 godz.
Po prezentacji przewidziany jest czas na zadawanie pytań i dyskusję

Seminaria zwykle odbywają się w czwartki o godzinie 10:00; ale każdorazowo prosimy o sprawdzenie
Aktualnościach dnia i godziny.

Wykaz seminariów w I półroczu 2020 r.