Granty realizowane w NIL

Granty realizowane w NIL

aktualizacja 12.04.2018

Projekty realizowane w NIL w ramach działalności statutowej

aktualizacja 12.02.2018

Program Badawczo-Rozwojowy dla Młodych Pracowników Naukowych NIL

Konkurs 10.04.2017 – Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017
Program finansowany przez NIL z udziałem środków dotacji celowej MNiSW na prowadzenie
badań naukowych lub prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców.
aktualizacja 04.05.2017