Narodowy Instytut Leków wykonawcą dwóch projektów

Dyrekcja Narodowego Instytutu Leków uprzejmie informuje,

iż w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narodowy Instytut Leków wygrał konkurs na wykonawcę następujących projektów:

1) „OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SUPLEMENTU DIETY DLA OSÓB CIERPIĄCYCH NA CUKRZYCĘ, HIPERCHOLESTEROLEMIĘ ORAZ OSÓB ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ.”
(wartość projektu: 470 840 zł)

2) „OPRACOWANIE NAPOJU ZE ŚWIEŻEJ KURKUMY, WYKAZUJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI ANTYNOWOTWOROWE.”
(wartość projektu: 389 520 zł)

Wykonawcami w/w projektów będą pracownicy Zakładu Metod Spektrometrycznych oraz Zakładu Biotechnologii Leków i Bioinformatyki, a koordynację projektów zapewni Biuro Organizacji
Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką NIL.