Narodowy Instytut Leków wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim laureatami konkursu OPUS 15

Narodowy Instytut Leków jako lider konsorcjum naukowego utworzonego wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zostali jednym z laureatów konkursu OPUS 15 w Panelu: NZ7.
Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, konsorcjum, uzyskało finansowanie na realizację projektu badawczego  pt. Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych oraz przeciwnowotworowych.
Kierownik projektu dr hab. inż. Arkadiusz Szterk
Nr rejestracyjny: 2018/29/B/NZ7/00380

Wartość dofinansowania: 1 359 680 PLN