Narodowy Instytut Leków decyzją MNiSW otrzymał dotację celową

Narodowy Instytut Leków decyzją MNiSW otrzymał dotację celową na
sfinansowanie budowy SFE-SPME-CGC-QQQ – hybryda ekstrakcji w stanie
nadkrytycznym z mikroekstrakcją do fazy stałej i kapilarnej chromatografii
gazowej sprzężonej z potrójnym analizatorem kwadrupolowym w ramach
Rozwoju interdyscyplinarnej działalności Naukowo-Badawczej oraz
Badawczo-Rozwojowej Narodowego Instytutu Leków w opracowywaniu nowych
produktów leczniczych i suplementów diety ID: 379610 Nr rejestracyjny:
IA/SN/0276/2018

Wartość dofinansowania 1 476 000 PLN