Kursy zorganizowane przez NIL w roku 2017

W roku 2017 w Narodowym Instytucie Leków w oparciu zapisy art. 2 pkt 3 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2016.371 z późn.zm) zorganizowano 13 kursów podyplomowych w ramach których przeszkolono łącznie 204 osoby.

Od marca do grudnia 2017 odbyły się:

  • 2 kursy specjalistyczne dla lekarzy, Przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych
    35 lekarzy
  • 5 kursów dokształcających dla pielęgniarek, położnych łącznikowych „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego” – 86 pielęgniarek
    i położnych
  • 6 kursów dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem i nadzorem nad odpadami medycznymi „Postępowanie z odpadami medycznymi” – 83 osoby (m.in pielęgniarki, inspektorzy sanitarny, pracownicy administracji).

Już za miesiąc – 16 lutego – organizujemy kolejną edycję kursu o odpadach medycznych