Kategoria naukowa A dla Narodowego Instytutu Leków

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że w dniu dzisiejszym  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchyliło decyzję przyznającą NIL kategorię B i tym samym Narodowy Instytut Leków otrzymał
kategorię naukową A.