Dyrekcja

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków

dr n. farm. Anna Kowalczuk

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie, ze specjalizacją analityka farmaceutyczna oraz farmakognozja. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracę rozpoczęła w aptece ogólnodostępnej. Swoją karierę zawodową związała jednak z Narodowym Instytutem Leków, w którym pracuje od roku 2008, przez wiele lat jako pracownik naukowy z Zakładzie Leków Pochodzenia Naturalnego. Podczas pracy w NIL, odbyła roczny staż w USA w Narodowym Centrum Badań Produktów Naturalnych oraz na Uniwersytecie Missisipi prowadząc badania w zakresie fitochemii, farmakognozji i chemii analitycznej. W roku 2015 została Zastępcą Dyrektora ds. Badań Kontrolnych, a tym samym sprawowała bezpośredni nadzór nad badaniami prowadzonymi przez OMCL. Jest ekspertem w Komisji Farmakopei Europejskiej, członkiem grupy doradczej EDQM Advisory Group CAP oraz EDQM Communication Working Group, posiada również kwalifikacje audytora GMP. Autorka 13 publikacji naukowych na temat roślin leczniczych, psychoaktywnych oraz produktów leczniczych pochodzenia naturalnego. W kwietniu 2017 roku została powołana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Leków.

22 851 43 69
a.kowalczuk@nil.gov.pl

Z-ca Dyrektora ds.
Naukowych

dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, prof. NIL

22 841 21 21 w.141
biuro.BD@nil.gov.pl

Z-ca Dyrektora ds.
Badań Kontrolnych

dr n. farm. Iza Książek

22 851 43 69
sekretariatVB@nil.gov.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

mgr Edyta Wołczyńska

22 851 43 69
sekretariatVE@nil.gov.pl

Główny Księgowy

Renata Cellmer

22 331 15 65
r.cellmer@nil.gov.pl