Rozpoczynamy działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży

W dniu dzisiejszym – 23 maja 2018 r. –  zajęciami z uczniami klasy 6C Szkoły Podstawowej nr 298
im Jana Kasprowicza, Narodowy Instytut Leków inauguruje działalność edukacyjną dla dzieci
i młodzieży.

Na zajęciach omówione zostaną zagrożenia związane z używaniem narkotyków i „dopalaczy”, zademonstrowane nowoczesne metody badania leków, badania wytrzymałościowe wyrobów medycznych. Przy pomocy mikroskopu konfokalnego uczniowie obejrzą jądro komórkowe, a dokładnie DNA w komórkach człowieka, zapoznają się również ze sposobem przechowywania kolekcji szczepów bakterii wykorzystywanych  do badań epidemiologicznych i naukowych.

 

Szkoły zainteresowane zajęciami w Narodowym Instytucie Leków prosimy o kontakt w celu uzgodnienia tematyki

nauka@nil.gov.pl