Narodowy Instytut Leków otrzymał kategorię naukową A w naukach medycznych i farmaceutycznych.

04.08.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Ewaluacja to ocena działalności naukowej, której cyklicznie poddawane są podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Podstawą ewaluacji są osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w danym podmiocie.

Ewaluacja została przeprowadzona z uwzględnieniem trzech kryteriów:

1. Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej – oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki.

2. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – oceniane na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze. Kryterium uwzględnia również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także     badania realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – oceniany na podstawie opisów i dowodów potwierdzających związek między prowadzonymi badaniami a zmianą np. w ochronie zdrowia.

W przypadku NIL ocenie podlegały dwie dyscypliny naukowe: nauki farmaceutyczne i nauki medyczne. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Narodowy Instytutu Leków uzyskał wysoką ocenę — kategorię naukową A w dyscyplinie nauki medyczne i nauki farmaceutyczne.

Uzyskane kategorie potwierdzają wysoki poziom działalności naukowej NIL. Wyniki ewaluacji są sukcesem wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie oraz zespołów prowadzących projekty naukowe i wykonujących usługi naukowo-badawcze. Sukces ten został również osiągnięty dzięki ogromnemu zaangażowaniu w proces ewaluacji Biura Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką, dzięki któremu proces ten został przeprowadzony bardzo sprawnie.

powrót do listy

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane