Program PPS

Program PPS

Program szkolenia dla przedstawicieli szpitali nt.Rekomendacji ECDC dotyczącej badania punktowego występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków w […]