Wielokierunkowa strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się pałeczek z rodziny Enterobakteriaceae wytwarzających kabapenemazy w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy