Narodowy Instytut Leków decyzją MNiSW otrzymał dotację celową