Kategoria naukowa A dla Narodowego Instytutu Leków