15-16 czerwca 2018 r. Szkolenie z zakresu monitorowania zakażeń

 Zapraszamy na kolejne szkolenie realizowane w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków:
Szkolenie z zakresu monitorowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowania antybiotyków na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii zgodnie z zaleceniami ECDC.
„ Zmieniający się obraz epidemiologii zakażeń wywoływanych przez pałeczki wytwarzające karbapenemazy (CPE) – od oddziałów zachowawczych do intensywnej terapii”