Zlecanie wykonania badań

Narodowy Instytut Leków prowadzi rozległą i różnorodną działalność na rzecz ochrony zdrowia
w Polsce, podstawowym zadaniem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyz naukowo-badawczych i badawczych oraz opracowań naukowych z zakresu oceny produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpieczeństwa ich stosowania i skuteczności leczniczej, dostosowania do potrzeb ochrony zdrowia ludności i zwierząt oraz rozwoju nauki, badań związanych
z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych, badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi, a także różnorodnych działań na rzecz zwalczania zakażeń wywoływanych przez niebezpieczne drobnoustroje poprzez zastosowanie wyników prowadzonych badań w celu identyfikacji, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych.

 

Prosimy o zapoznanie się z oferta badawczą  >>

 

Wszystkie badania wyceniane są indywidualnie, ponieważ koszty uzależnione są od rodzaju analizowanej próbki, zastosowanych metod badawczych oraz użytych materiałów.