Zlecanie wykonania badań

Narodowy Instytut Leków prowadzi rozległą i różnorodną działalność na rzecz ochrony zdrowia
w Polsce, podstawowym zadaniem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyz naukowo-badawczych i badawczych oraz opracowań naukowych z zakresu oceny produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpieczeństwa ich stosowania i skuteczności leczniczej, dostosowania do potrzeb ochrony zdrowia ludności i zwierząt oraz rozwoju nauki, badań związanych
z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych, badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi, a także różnorodnych działań na rzecz zwalczania zakażeń wywoływanych przez niebezpieczne drobnoustroje poprzez zastosowanie wyników prowadzonych badań w celu identyfikacji, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych.

 

Prosimy o zapoznanie się z oferta badawczą  >>

 

Wszystkie badania wyceniane są indywidualnie, ponieważ koszty uzależnione są od rodzaju analizowanej próbki, zastosowanych metod badawczych oraz użytych materiałów.

 

 

Wszystkie zapytania dotyczące oferty badawczej oraz kosztów badań

prosimy kierować przez formularz ofertowy zamieszczony na stronie  www.innonil.org lub kierować drogą mailową na adres: biuro@innonil.org.