Program PPS

Program szkolenia dla przedstawicieli szpitali nt.Rekomendacji ECDC dotyczącej badania punktowego występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków w europejskich szpitalach pracujących w trybie ostro dyżurowym

Szczegóły:

Program PPS