Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wraz z Fundacją PFR wspierają NIL

Narodowy Instytut Leków otrzymał wsparcie Polskiego Funduszu Rozwoju i Fundacji PFR na walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych przeznaczo na realizację genetycznych testów diagnostycznych metodą RT-PCR. Od 7 kwietnia w Narodowym Instytucie Leków wykonano już „pro bono” około 600 badań zleconych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Przypomnijmy, że laboratorium NIL wykonuje badania przez 7 dni w tygodniu.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych. Nadrzędnym celem jego działalności jest inwestowanie w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. PFR identyfikuje i skutecznie wypełnia luki rynkowe, kierując się misją: Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

Dziękujemy w imieniu własnym oraz pacjentów i pracowników służb medycznych.