Seminaria naukowe

W ramach upowszechniania wyników badań naukowych w Narodowym Instytucie Leków
organizowane są cykliczne seminaria naukowe, podczas których pracownicy oraz zaproszeni goście
z innych instytutów badawczych, ośrodków akademickich, towarzystw naukowych oraz przemysłu
prezentują swoje dokonania naukowe, a także dzielą się wiedzą i doświadczeniem związanym
z szeroko pojętą nauka o leku oraz działalnością na rzecz ochrony zdrowia.

Działalność Instytutu ma charakter  interdyscyplinarny i obejmuje  takie dziedziny nauki jak farmacja, farmakologia, chemia, toksykologia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, biologia molekularna, epidemiologia, immunologia, a także inne dyscypliny nauk medycznych i nauk przyrodniczych.

Specjalistów z tych dziedzin zainteresowanych zaprezentowaniem swoich doświadczeń
serdecznie zapraszamy.

Kontakt   biuro.bd.@nil.gov.pl

Seminaria odbywają się w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie
w Sali Konferencyjnej na III p. (sala 364).
Czas trwania prezentacji – ok. 45 min. – do 1 godz.
Po prezentacji przewidziany jest czas na zadawanie pytań i dyskusję

 

Aktualizacja 24.10.2017

WYKAZ SEMINARIÓW w II półroczu 2017 roku

Lp. Termin Prelegent Temat
1. 19 września, 

 godz.10

dr Maciej Kamaszewski,

SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach

Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW: potencjał badawczy i możliwości współpracy
2. 03 października 

godz.12

prof. dr hab. Marta Miączyńska,

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Endosomy jako platformy sygnałowe w aktywacji szlaków prozapalnych
w komórce
3. 10 października

godz. 10.30

firma BIOKOM Prezentacja nowego modelu mikroskopu Lionheart FX (BioTek) pozwalającego na długoterminowe prowadzenie hodowli komórek
4. 17 października, 

godz.10

dr Małgorzata Jarończyk,

Zakład Biotechnologii Leków i Bioinformatyki NIL

Badania oddziaływań
w transporterze serotoniny
5. 24 października, 

godz.10

dr Katarzyna Michalska,

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii NIL

Badanie mechanizmu rozdzielania chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów
6. 31 października, 

godz.12

dr Irena Bubko,

Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków NIL

Zastosowanie benfotiaminy w różnych zespołach chorobowych
7. 07 listopada,  

godz.10

dr Dorota Żabicka,

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej NIL

Monitorowanie oporności na antybiotyki w Polsce i na świecie
8. 21 listopada,  godz.10 dr Maciej Kamaszewski,

SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach

Ksenobiotyki w środowisku wodnym i ich wpływ na zwierzęta modelowe
9. 28 listopada,  

godz.10

dr Anna Baraniak,

Zakład Mikrobiologii Molekularnej NIL

Regionalne rozprzestrzenienie się  szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu KPC w Polsce w latach 2010-201
10. 05 grudnia,

godz.10

dr Małgorzata Milczarek,

Zakład Biotechnologii Leków i Bioinformatyki NIL

Badanie wpływu izotiocyjanianów na właściwości cytostatyczne
i cytotoksyczne 5‑fluorouracylu w komórkach prawidłowych
i nowotworowych
11. 12 grudnia,

godz.10

mgr Krystyna Czerwińska,

Zakład Leków Syntetycznych NIL

E-papierosy, co wiemy,
a czego nie?
12. 19 grudnia,

godz.10

mgr Anna Szurpnicka,

Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego i Suplementów Diety NIL

Jemioła – perspektywy zastosowania
we współczesnej medycynie