Rada naukowa

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
Kadencja 2017- 2021

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
Zastępcy Przewodniczącego: 
Dr hab. n. med. Anna Skoczyńska prof. NIL
Dr hab. n. chem. Wojciech Piotr Ozimiński prof. NIL

Członkowie Rady Naukowej:

 1. Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz prof. NIZP-PZH
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 2. Dr n. med. Paweł Balsam
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 3. Dr hab. n. med. Grzegorz Basak
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Dr n. techn. Elżbieta Tamara Bednarek
  Narodowy Instytut Leków
 5. Dr inż. n. rol. Małgorzata Czerwonka
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 6. Ks. prof. dr hab. n. społ. Stanisław Krzysztof Dziekoński
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 7. Dr hab. n. farm. Sylwia Teresa Flis prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 8. Prof. dr hab. n. med. Marek Tomasz Gniadkowski
  Narodowy Instytut Leków
 9. Dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka prof. UKSW
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 10. Dr hab. n. farm. Beata Maria Gruber-Bzura prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 11. Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
  Narodowy Instytut Leków
 12. Dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski
  Gdański Uniwersytet Medyczny
 13. Dr n. farm. Małgorzata Dorota Jaworska
  Narodowy Instytut Leków
 14. Dr hab. n. farm. Zenon Tadeusz Jastrzębski prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 15. Dr hab. n. farm. Anna Kiss
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 16. Dr hab. n. farm. Jan Krzysztof Maurin prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 17. Dr hab. n. chem. Maciej Mazur prof. UW
  Uniwersytet Warszawski
 18. Dr n. farm. Katarzyna Irena Michalska
  Narodowy Instytut Leków
 19. Dr hab. n. chem. Agnieszka Michota-Kamińska
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 20. Dr hab. n. chem. Wojciech Piotr Ozimiński prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 21. Dr hab. n. ekon. Jacek Pasieczny
  Uniwersytet Warszawski
 22. Prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 23. Mgr inż. Magdalena Rosłon
  Narodowy Instytut Leków
 24. Dr hab. n. med. Ewa Olga Sadowy prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 25. Dr hab. n. biol. Izabela Sitkiewicz prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 26. Dr hab. n. med. Anna Skoczyńska prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 27. Prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Anna Trafny
  Wojskowa Akademia Techniczna
 28. Dr hab. n. ekon. Mariusz Trojanowski prof. UW
  Uniwersytet Warszawski
 29. Prof. dr hab. n. farm. Stefan Adam Tyski
  Narodowy Instytut Leków
 30. Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
  Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych w skład Rady Naukowej niezależnie od liczby podanej powyżej wchodzą dodatkowo:

Dr n. farm. Anna Kowalczuk – Dyrektor Narodowego Instytutu Leków