Przewody doktorskie w NIL

Informujemy zainteresowanych potencjalnych doktorantów i promotorów, że decyzją Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Rada Naukowa Narodowego Instytutu Leków uzyskała uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych.

 

Dalsze szczegóły wkrótce