Przewody doktorskie w NIL

Informujemy zainteresowanych potencjalnych doktorantów i promotorów, że decyzją Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Rada Naukowa Narodowego Instytutu Leków uzyskała uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych.

 

Koordynator przewodów doktorskich:

dr hab. n. chem. Wojciech Ozimiński prof. NIL