Biuro Naukowo-Badawcze

Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką

Kierownik:

mgr Dorota Święcicka

Zespół:

dr n. farm. Katarzyna Sarna
mgr Anna Ziółko
Arkadiusz Sadura

Kontakt:

biuro.bd@nil.gov.pl

 

Biuro koordynuje działalność Pionu Naukowo-Badawczego
i wspiera Zastępcę Dyrektora ds Naukowych w zakresie:

  • planowania i realizacji zadań naukowo-badawczych
  • pozyskiwana i obsługi grantów krajowych i zagranicznych
  • rozwijania współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
  • upowszechniania wyników badań naukowych w formie publikacji oraz wystąpień
    na konferencjach
  • prowadzenia działalności referencyjnej, edukacyjnej i społeczno-popularyzatorskiej
  • wykonywania ekspertyz, opracowań naukowych i prac badawczo-rozwojowych na rzecz NIL oraz podmiotów zewnętrznych