Nauka i edukacja

Narodowy Instytut Leków prowadzi rozległą i różnorodną działalność na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.

 

Naszym podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności i zwierząt oraz rozwoju nauki, w tym:

 • badań z zakresu oceny produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpieczeństwa ich stosowania i skuteczności leczniczej, badań związanych z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych,
 • badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi,
 • a także różnorodnych działań na rzecz zwalczania zakażeń wywoływanych przez niebezpieczne drobnoustroje poprzez zastosowanie wyników prowadzonych badań w celu identyfikacji, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych.

Działalność Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny nauki jak:

 • farmacja,
 • farmakologia,
 • chemia,
 • biochemia,
 • biofizyka,
 • mikrobiologia,
 • biologia molekularna,
 • epidemiologia,
 • serologia,
 • wakcynologia.

Wiele projektów realizowanych w Narodowym Instytucie Leków ma charakter nowatorski nie tylko w skali kraju, ale także i Europy, między innymi w zakresie:

 • badania leków,
 • biologii komórki,
 • mikrobiologii molekularnej,
 • lekooporności drobnoustrojów,
 • skuteczności programów nadzoru nad zakażeniami, efektywności szczepień ochronnych
  oraz leków przeciwbakteryjnych, a także badania nad nowymi narkotykami syntetycznymi.

Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna
i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia oraz pozamedycznego, instytutów naukowych i wyższych uczelni.