Narodowy Instytut Leków wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Uniwersytetem Jagiellońskim Laureatami konkursu OPUS 15

Narodowy Instytut Leków jako lider konsorcjum naukowego utworzonego wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali jednym z laureatów konkursu OPUS 15 w Panelu: NZ6.
Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, konsorcjum, uzyskało finansowanie na realizację projektu badawczego  pt. Identyfikacja czynników wirulencji Streptococcus anginosus.
Kierownik projektu dr hab. Izabela Sitkiewicz
Nr rejestracyjny: 2018/29/B/NZ6/00624

Wartość dofinansowania 3 310 302 PLN