Kursy i szkolenia

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Organizowanie szkoleń podyplomowych

Konsultacje w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych i gospodarki odpadami medycznymi

Kontakt

mgr Anna Ziółko

tel. 22 851 52 03
e-mail: a.ziolko@nil.gov.pl

SZKOLENIA

Informujemy, że po okresie przerwy związanej z pandemią COVID-19, Narodowy Instytut Leków wznawia organizowanie kursów i szkoleń, przy czym z uwagi na sytuację epidemiologiczną, szkolenia będą odbywać się wyłącznie w trybie online.

W związku z powyższym Narodowy Instytut Leków rozpoczyna nabór na następujące webinaria:

 

Webinarium I

Temat: Jak postępowanie z odpadami medycznymi wpływa na koszty w podmiotach medycznych?
Termin:22 września 2021, godz. 1230-1400
Liczba godzin:2 godziny dydaktyczne
Uczestnicy:Osoby zajmujące się organizacją, zarządzaniem i  nadzorem nad gospodarką odpadami medycznymi w podmiotach medycznych (m.in. szpitale, przychodnie, medyczne laboratoria diagnostyczne) oraz  pracownicy organów kontrolnych (inspekcja sanitarna, inspekcja środowiskowa)
Cel: 

Przygotowanie podmiotu medycznego do postępowania z odpadami medycznymi zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych do Ustawy,  dyrektyw UE oraz zaleceń GIS, WHO, CDC, ECDC. Analiza generowanych kosztówAktualizacja procedur sposobem na zmniejszanie kosztów.

Koszt:100,00 pln
Konto:Bank Handlowy w Warszawie SA 19 1030 1508 0000 0008 1826 0008 z adnotacją „webinarium 22 września 2021” i podaniem nazwiska uczestnika szkolenia

 

W przypadku problemów z rejestracją zapoznaj się z poniższą informacją:

1.    Jeśli się zarejestrowałeś i otrzymałeś potwierdzenie – to jesteś zarejestrowany na webinarium

2.    Jeśli nie otrzymałeś e-maila potwierdzającego rejestrację – to zarejestruj się jeszcze raz

3.   Termin rejestracji upływa 10 września 2021

4.    Termin wpłaty opłaty szkoleniowej upływa 15 września 2021

5.    Link do udziału w webinarium zostanie przesłany na adres mailowy podany podczas rejestracji, po zakończeniu procesu rejestracji i dokonaniu opłaty szkoleniowej – najpóźniej 20 września 2021

6.    Narodowy Instytut Leków zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn organizacyjnych

 

Osoby, które chcą wziąć udział w webinarium, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

FORMULARZ

UWAGA!!! Tylko na adres mailowy podany podczas rejestracji, zostanie wysłany link umożliwiający logowanie na stronę zoom i uczestnictwo w szkoleniu

 

——————————————————————————————————–


 

Webinarium II

Temat: Czy odpady skażone SARS-CoV-2 to wysoce zakaźne odpady medyczne?
Termin:24 września 2021, godz. 1230-1400
Liczba godzin:2 godziny dydaktyczne
Uczestnicy:Osoby zajmujące się organizacją, zarządzaniem i  nadzorem nad gospodarką odpadami medycznymi w podmiotach medycznych (m.in. szpitale, przychodnie, medyczne laboratoria diagnostyczne) oraz  pracownicy organów kontrolnych (inspekcja sanitarna, inspekcja środowiskowa)
Cel: Przygotowanie podmiotu leczniczego do postępowania z odpadami medycznymi skażonymi SARS-CoV-2 zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych do Ustawy,  dyrektyw UE oraz zaleceń GIS, WHO, CDC, ECDC. Zasady rozróżniania odpadów zakaźnych i wysoce zakaźnych.
Koszt:100,00 pln
Konto:Bank Handlowy w Warszawie SA 19 1030 1508 0000 0008 1826 0008 z adnotacją „webinarium 24 września 2021” i podaniem nazwiska uczestnika szkolenia

 

W przypadku problemów z rejestracją zapoznaj się z poniższą informacją:

1.    Jeśli się zarejestrowałeś i otrzymałeś potwierdzenie – to jesteś zarejestrowany na webinarium

2.    Jeśli nie otrzymałeś e-maila potwierdzającego rejestrację – to zarejestruj się jeszcze raz

3.   Termin rejestracji upływa 10 września 2021

4.    Termin wpłaty opłaty szkoleniowej upływa 15 września 2021

5.  Link do udziału w webinarium zostanie przesłany na adres mailowy podany podczas rejestracji, po zakończeniu procesu rejestracji i dokonaniu opłaty szkoleniowej – najpóźniej 23 września 2021

6.    Narodowy Instytut Leków zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn organizacyjnych

 

Osoby, które chcą wziąć udział w webinarium, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

FORMULARZ

UWAGA!!! Tylko na adres mailowy podany podczas rejestracji, zostanie wysłany link umożliwiający logowanie na stronę zoom i uczestnictwo w szkoleniu

 

 ——————————————————————————————————-