Kontrola seryjna surowców wykorzystywanych do sporządzania leków

Uprzejmie informujemy, iż Narodowy Instytut Leków upoważniony jest do przeprowadzania kontroli seryjnej wstępnej surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych, wykonywanej na koszt podmiotu odpowiedzialnego.

Działanie takie jest zgodnie z treścią 65 ust. 4 pkt 4 w zw. art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej (Dz. Nr 197, poz. 1224).

Koszty oraz szczegółowe warunki prowadzenia kontroli seryjnej wstępnej są ustalane w drodze indywidualnych uzgodnień z podmiotem odpowiedzialnym i uzależnione są od specyfik badanego produktu.