Kontakt

Sekretariat Dyrektora

22 85 14 369

22 85 14 496

      22 84 10 652

Aneta Wójcik

sekretariat@nil.gov.pl

Kancelaria Główna

22 33 11 559

      22 841 06 52

Beata Jasińska-Sawczyn

kancelaria@nil.gov.pl

Dział Kadr, Płac i Organizacji

22 84 15 303

mgr Hubert Miśkiewicz

h.miskiewicz@nil.gov.pl

Księgowość

22 33 11 556

Renata Cellmer

ksiegowosc@nil.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

22 851 52 31

mgr Teresa Szewczyk

iod@nil.gov.pl

Biuro Organizacji Badań Kontrolnych

22 841 36 51

mgr Joanna Borys

biuro.VB@nil.gov.pl

Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką

22 841 21 21 w. 466

mgr Dorota Święcicka

biuro.BD@nil.gov.pl

Rachunki bankowe Narodowego Instytutu Leków Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  1. Rachunek podstawowy w PLN 19 1030 1508 0000 0008 1826 0008
  2. Rachunek podstawowy w EUR 83 1030 1508 0000 0008 1826 0020

SWIFT CITIPLPX

Formularz

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Leków Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość.Informujemy, że:

a) administratorem przekazanych danych jest Narodowy Instytut Leków Instytut Badawczy w Warszawie (00-725), przy ul. Chełmska 30/34, KRS:0000140680, NIP: 5213212384;

b) dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” (np. przedstawienia oferty);

c) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów;

f) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@nil.gov.pl

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.