I Kongres Prawno-Farmaceutyczny

I Kongres Prawno-Farmaceutyczny

„Fałszowanie leków – Arzneimittelfälschung – Falsifying of medical products”

Białystok, 7 czerwca 2019 r. o godzinie 9:30

w Auli Euroregionalnego Centrum Farmacji (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 2D).

W kongresie organizowanym przez Narodowy Instytut Leków, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach sieci naukowej ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Instytutem Kryminologii Uniwersytetu w Cambridge wezmą udział przedstawiciele ONZ, EDQM, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także licznych zagranicznych i polskich uczelni.

Problematyka kongresu jest niezwykle aktualna, zwłaszcza w sytuacji rosnącej przestępczości związanej z fałszowaniem produktów leczniczych i suplementów diety.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że konferencja zgromadzi znakomitych prelegentów, będących ekspertami w tematyce fałszowania leków. Co drugi produkt zakupiony w Internecie jest sfałszowany. Tylko w pierwszej połowie 2013 roku niemiecka służba celna zabezpieczyła
1,4 miliona sztuk sfałszowanych środków leczniczych. Fałszowanie leków jest lukratywnym źródłem dochodu zorganizowanych grup przestępczych i poważnym zagrożeniem dla życia
i zdrowia konsumentów.

Z uwagi na te doniesienia oraz rangę zmian prawnych, podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji stanowić będzie niezwykle cenne forum wymiany doświadczeń naukowców, ekspertów, prawników, farmaceutów oraz przedstawicieli organów ścigania zajmujących się przestępczością związaną z fałszowaniem leków i zorganizowaną.

Harmonogram