Konferencje, Szkolenia, Wykłady

Kurs dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem nad odpadami medycznymi 

„POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI”

Terminy kursów planowanych w II półroczu 2017:

III edycja        22 września 2017

IV edycja        27 października 2017

V edycja         24 listopada 2017

Kurs kierowany do wszystkich osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem postępowania z odpadami medycznymi, w tym m.in. personelu medycznego (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, rehabilitantów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych), inspektorów BHP, pracowników działów technicznych lub administracji, osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówką w której wytwarzane są odpady medyczne, zatrudnionych m.in. w:

1.    podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub innych niż szpitalnych (ZOL, ZPO, hospicjum)

2.    podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

3.    gabinetach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej

4.    medycznych laboratoriach diagnostycznych.